!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چاشنی ماست و خیار گلها ۸۰ گرمی

چاشنی ماست و خیار گلها ۸۰ گرمی...

۱۶٫۵۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۱۲٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو نخود سبز یک و یک ۳۸۵ گرمی

کنسرو نخود سبز یک و یک ۳۸۵ گرمی...

۱۱٫۵۰۰۱۵٪
قیمت تیمآپی۹٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
پودر آویشن گلها ۵۰ گرمی

پودر آویشن گلها ۵۰ گرمی...

۱۸٫۵۹۵۲۰٪
قیمت تیمآپی۱۴٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای ایرانی عطری عماد ۴۰۰ گرمی

چای ایرانی عطری عماد ۴۰۰ گرمی...

۴۴٫۹۰۰۳۴٪
قیمت تیمآپی۲۹٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو رب گوجه فرنگی مکنزی ۸۰۰ گرمی

کنسرو رب گوجه فرنگی مکنزی ۸۰۰ گرمی...

۱۵٫۹۰۰۳۱٪
قیمت تیمآپی۱۱٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی خوشبخت ۳۸۰ گرمی

کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی خوشبخت ۳۸۰ گرمی...

۹٫۹۰۰۳۰٪
قیمت تیمآپی۶٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده مرغ الیت ۶۱ گرمی

سوپ نیمه آماده مرغ الیت ۶۱ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو لوبیا چیتی مکنزی ۳۸۰ گرمی

کنسرو لوبیا چیتی مکنزی ۳۸۰ گرمی...

۹٫۹۰۰۲۴٪
قیمت تیمآپی۷٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
دانه چهار فلفل کیچن رز ۴۰ گرمی

دانه چهار فلفل کیچن رز ۴۰ گرمی...

۲۹٫۹۰۰۱۰٪
قیمت تیمآپی۲۷٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای کیسه ای ساده شهرزاد بسته ۲۵ عددی

چای کیسه ای ساده شهرزاد بسته ۲۵ عددی...

۱۴٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۱۰٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
چاشنی سالاد کیچن رز ۹۵ گرمی

چاشنی سالاد کیچن رز ۹۵ گرمی...

۱۵٫۹۰۰۹٪
قیمت تیمآپی۱۴٫۴۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ خوشبخت ۳۸۰ گرمی

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ خوشبخت ۳۸۰ گرمی...

۱۱٫۹۰۰۳۰٪
قیمت تیمآپی۸٫۳۰۰تومان
+افزودن به سبد
بکینگ پودر گلها ۱۴۰ گرمی

بکینگ پودر گلها ۱۴۰ گرمی...

۱۲٫۸۵۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۱۰٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
چاشنی پیتزا و لازانیا گلها ۸۰ گرمی

چاشنی پیتزا و لازانیا گلها ۸۰ گرمی...

۱۶٫۵۰۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۱۳٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
رشته آشی زاینده رود ۵۰۰ گرمی

رشته آشی زاینده رود ۵۰۰ گرمی...

۶٫۸۰۰۱۹٪
قیمت تیمآپی۵٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
نودالیت با طعم گوشت الیت ۷۵ گرمی

نودالیت با طعم گوشت الیت ۷۵ گرمی...

۳٫۵۰۰۲۰٪
قیمت تیمآپی۲٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای سیاه شکسته سیلان ممتاز طبیعت ۴۵۰ گرمی

چای سیاه شکسته سیلان ممتاز طبیعت ۴۵۰ گرمی...

۶۴٫۹۰۰۲۱٪
قیمت تیمآپی۵۱٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای سیاه کیسه ای سیلان نفیس طبیعت بسته ۲۵ عددی

چای سیاه کیسه ای سیلان نفیس طبیعت بسته ۲۵ عددی...

۱۰٫۵۰۰۱۹٪
قیمت تیمآپی۸٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده قارچ الیت ۶۱ گرمی

سوپ نیمه آماده قارچ الیت ۶۱ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده سبزیجات الیت ۶۵ گرمی

سوپ نیمه آماده سبزیجات الیت ۶۵ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده جو الیت ۶۸ گرمی

سوپ نیمه آماده جو الیت ۶۸ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده مرغ و ورمیشل الیت ۶۵ گرمی

سوپ نیمه آماده مرغ و ورمیشل الیت ۶۵ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت ۶۵ گرمی

سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت ۶۵ گرمی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
نودالیت با طعم سبزیجات الیت ۷۵ گرمی

نودالیت با طعم سبزیجات الیت ۷۵ گرمی...

۳٫۵۰۰۲۰٪
قیمت تیمآپی۲٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو سس ماکارونی با سویا دلپذیر ۴۰۰ گرمی

کنسرو سس ماکارونی با سویا دلپذیر ۴۰۰ گرمی...

۱۱٫۰۰۰۱۵٪
قیمت تیمآپی۹٫۴۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو عدسی دلپذیر ۴۲۰ گرمی

کنسرو عدسی دلپذیر ۴۲۰ گرمی...

۸٫۰۰۰۱۳٪
قیمت تیمآپی۷٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای ایرانی معطر گروس ۴۵۰ گرمی

چای ایرانی معطر گروس ۴۵۰ گرمی...

۳۴٫۹۰۰۲۰٪
قیمت تیمآپی۲۸٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای ایرانی ساده گروس ۴۵۰ گرمی

چای ایرانی ساده گروس ۴۵۰ گرمی...

۳۴٫۹۰۰۲۰٪
قیمت تیمآپی۲۸٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی ۳۸۰ گرمی

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی ۳۸۰ گرمی...

۱۱٫۹۰۰۲۵٪
قیمت تیمآپی۸٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
چای سبز احمد ۲۵۰ گرمی

چای سبز احمد ۲۵۰ گرمی...

۳۵٫۳۰۰۱۰٪
قیمت تیمآپی۳۱٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
.
.
همزن دستی استیل در چند رنگ

همزن دستی استیل در چند رنگ...

۱۵٫۰۰۰۲۱٪
قیمت تیمآپی۱۱٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
لیوان بلور کاوه مدل Boston

لیوان بلور کاوه مدل Boston...

۱۹٫۰۰۰۴۱٪
قیمت تیمآپی۱۱٫۳۰۰تومان
+افزودن به سبد
انبر سالاد مدل برگانیو

انبر سالاد مدل برگانیو...

۲۲٫۰۰۰۳۲٪
قیمت تیمآپی۱۵٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
جا قاشقی هوم کت مدل Liza

جا قاشقی هوم کت مدل Liza...

۳۸٫۰۰۰۱۲٪
قیمت تیمآپی۳۳٫۴۰۰تومان
+افزودن به سبد
گردو شکن و هسته گیر مدل جویز

گردو شکن و هسته گیر مدل جویز...

۲۰٫۰۰۰۴۱٪
قیمت تیمآپی۱۱٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
سلفون سنین ۱۰ متری

سلفون سنین ۱۰ متری...

۷٫۰۰۰۱۴٪
قیمت تیمآپی۶٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ بی تا بسته ۴ عددی

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ بی تا بسته ۴ عددی...

۴۷٫۴۰۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۳۹٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ بی تا بسته ۳ عددی

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ بی تا بسته ۳ عددی...

۳۳٫۰۰۰۲۳٪
قیمت تیمآپی۲۵٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
کیسه فریزر طاها ۱۰۰ عددی

کیسه فریزر طاها ۱۰۰ عددی...

۵٫۰۰۰۲۲٪
قیمت تیمآپی۳٫۹۰۰تومان
+افزودن به سبد
کیسه زباله سنین سایز متوسط بسته ۳ عددی

کیسه زباله سنین سایز متوسط بسته ۳ عددی...

۱۲٫۰۰۰۲۹٪
قیمت تیمآپی۸٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
سلفون سنین ۲۰ متری

سلفون سنین ۲۰ متری...

۱۱٫۰۰۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۹٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ بی تا بسته ۱۰ عددی

دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ بی تا بسته ۱۰ عددی...

۵۴٫۰۰۰۱۹٪
قیمت تیمآپی۴۴٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
اسپری خوشبو کننده هوا سوناتا مدل Double حجم ۲۵۰ میلی لیتری

اسپری خوشبو کننده هوا سوناتا مدل Double حجم ۲۵۰ میلی لیتری...

۱۸٫۵۰۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۱۵٫۲۰۰تومان
+افزودن به سبد
اسپری خوشبو کننده هوا سوناتا مدل Bad Intense حجم ۲۵۰ میلی لیتری

اسپری خوشبو کننده هوا سوناتا مدل Bad Intense حجم ۲۵۰ میلی لیتری...

۱۸٫۵۰۰۱۸٪
قیمت تیمآپی۱۵٫۲۰۰تومان
+افزودن به سبد
اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل after rain حجم ۲۵۰ میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل after rain حجم ۲۵۰ میلی لیتر...

۲۳٫۰۰۰۱۵٪
قیمت تیمآپی۱۹٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
پیش دستی دیپلمات ۶ تایی

پیش دستی دیپلمات ۶ تایی...

۷٫۵۰۰۴۷٪
قیمت تیمآپی۴٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
پیش بند آشپزخانه طرح خطی در چند رنگ

پیش بند آشپزخانه طرح خطی در چند رنگ...

۵۸٫۰۰۰۴۲٪
قیمت تیمآپی۳۳٫۴۰۰تومان
+افزودن به سبد
دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ بی تا طرح باغ شیپوری بسته ۴ عددی

دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ بی تا طرح باغ شیپوری بسته ۴ عددی...

۲۳٫۰۰۰۱۰٪
قیمت تیمآپی۲۰٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
ظرف نگهدارنده تکسا مدل Mhr-43

ظرف نگهدارنده تکسا مدل Mhr-43...

۹٫۰۰۰۱۱٪
قیمت تیمآپی۸٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
قالب ژله کد 1154 در چند رنگ

قالب ژله کد 1154 در چند رنگ...

۱۰٫۰۰۰۳۰٪
قیمت تیمآپی۷٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
پوست کن کیساگ مدل 12600ki

پوست کن کیساگ مدل 12600ki...

۱۴۰٫۰۰۰۱۱٪
قیمت تیمآپی۱۲۴٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
انبر سالاد کد 004

انبر سالاد کد 004...

۶۰٫۰۰۰۱۱٪
قیمت تیمآپی۵۳٫۵۰۰تومان
+افزودن به سبد
دستمال کاغذی ۱۵۰ برگ بی تا مدل Economic بسته ۳ عددی

دستمال کاغذی ۱۵۰ برگ بی تا مدل Economic بسته ۳ عددی...

۲۳٫۰۰۰۲۵٪
قیمت تیمآپی۱۷٫۲۰۰تومان
+افزودن به سبد
پارچ لیمون

پارچ لیمون...

۳۷٫۰۰۰۱۴٪
قیمت تیمآپی۳۱٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
بشقاب دیپلمات ۶ تایی

بشقاب دیپلمات ۶ تایی...

۱۱٫۰۰۰۴۴٪
قیمت تیمآپی۶٫۲۱۰تومان
+افزودن به سبد
پیش بند آشپزخانه طرح لوزی در چند رنگ

پیش بند آشپزخانه طرح لوزی در چند رنگ...

۵۸٫۰۰۰۴۲٪
قیمت تیمآپی۳۳٫۴۰۰تومان
+افزودن به سبد
آینه ایکیا مدل Lundamo بسته ۱ عددی

آینه ایکیا مدل Lundamo بسته ۱ عددی...

۳۴۹٫۰۰۰۲۶٪
قیمت تیمآپی۲۶۰٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
ساعت دیواری رویال ماروتی مدل SHM-6007 سایز بزرگ

ساعت دیواری رویال ماروتی مدل SHM-6007 سایز بزرگ...

۱۲۱٫۰۰۰۲۶٪
قیمت تیمآپی۹۰٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد
پوست کن شنیا

پوست کن شنیا...

۲۹٫۰۰۰۲۵٪
قیمت تیمآپی۲۱٫۸۰۰تومان
+افزودن به سبد
ترازو هوشمند یونمای مدل Se

ترازو هوشمند یونمای مدل Se...

۷۹۰٫۰۰۰۱۲٪
قیمت تیمآپی۶۹۹٫۰۰۰تومان
+افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی تیمآپ اولین فروشگاه آنلاین خرید تیمی است که با شعار «باهم، می‌صرفه!» امکان خرید بیشتر با هزینه کمتر را برای مشتریان فراهم می کند.

فروشگاه آنلاین تیماپ با فروش محصولات مصرفی خانوار درست مانند یک فروشگاه یا سوپر مارکت بزرگ در شهر است، با این تفاوت که تیمآپ با تخفیف ویژه امکان دسترسی راحت‌تر به محصولات با قیمت پایین‌تر را می‌دهد.

در تیماپ می‌توانید انواع پوشک کودک و نوزاد مانند پوشک مولفیکس، پوشک مای بیبی و انواع مواد شوینده نظیر شیشه پاک کن، مایع ظرفشویی، پودر ماشین لباسشویی و مایع دستشویی را با اطمینان از کیفیت آن خریداری نمایید.

همچنین تیمآپ با فروش مواد غذایی پرمصرف مثل روغن، برنج و رب گوجه فرنگی امکان دسترسی و خرید کالاهای پرمصرف خانواده را با بهترین قیمت فراهم می‌کند. همچنین با دانلود اپلیکیشن تیماپ به راحتی و در هر لحظه می توانید محصولات مورد نظر خود را خریداری کنید. تیمآپ اصالت، کیفیت و قیمت مناسب کالا را تضمین می کند.

مشاهده بیشتر